Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΑΦΗΣ: Εννιά χρόνια προσφοράς

Η ΑΦΗΣ κλείνει φέτος εννέα χρόνια λειτουργίας, εννέα χρόνια προσφοράς στην κοινωνία και το γιορτάζει παρουσιάζοντας τους στόχους και τα επιτεύγματά της στο ευρύ κοινό. Η ΑΦΗΣ αποτελεί το μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών ξηρού τύπου, βάρους μέχρι δύο κιλά. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2009. Ιδρύθηκε από το ΚΕΒΕ και τους υπόχρεους οργανισμούς – εισαγωγείς μπαταριών, ενώ σήμερα, εκπροσωπεί 203 Μέλη, εκ των οποίων οι 12 είναι και Μέτοχοι του Συστήματος.

Μέχρι το τέλος του 2017, ο οργανισμός τοποθέτησε σχεδόν 4,000 κάδους για τη συλλογή μπαταριών και ανακύκλωσε 352 τόνους μπαταριών, περίπου 20 εκατ. μπαταρίες. Επίσης, επένδυσε στην επικοινωνία €1,213,800, συμβάλλοντας με διάφορους τρόπους και μέσα, στην ανάδειξη της σημασίας της ανακύκλωσης στην προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία μας. Η ΑΦΗΣ έχει επενδύσει πολύ στην επικοινωνία, συμβάλλοντας σημαντικά  στην αύξηση των ποσοτήτων συλλογής, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί:

 

Απώτερος στόχος του οργανισμού είναι η επίτευξη του στόχου του 45% ποσοστού ανακύκλωσης των μπαταριών που εισέρχονται στην κυπριακή αγορά. Ο στόχος αυτός δεν είναι μόνο της ΑΦΗΣ αλλά αποτελεί και τον εθνικό στόχο του κράτους για την ανακύκλωση των οικιακού τύπου μπαταριών.  Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι ώστε να ξεπεραστούν τα επί μέρους εμπόδια, κύρια εκ των οποίων είναι:
- Η εμπεδωμένη νοοτροπία του Κύπριου πολίτη να πετά όλα τα απόβλητά του στον κάδο των σκουπιδιών
- Η μη υποχρεωτική συμμετοχή του πολίτη στα προγράμματα ανακύκλωσης
- Η μη εφαρμογή προγραμμάτων «Πληρώνω όσο Πετώ»
- Ο νησιώτικος χαρακτήρας της Κύπρου που αυξάνει κατά πολύ το κόστος διαχείρισης των μπαταριών, αφού το κόστος μεταφοράς σε εργοστάσια ανακύκλωσης στην Ευρώπη, είναι ιδιαίτερα υψηλό 
- Η αδυναμία του κράτους να εφαρμόσει καθολικά τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα κάποιες εταιρείες που εισάγουν και εμπορεύονται μπαταρίες να μην είναι εγγεγραμμένες στο Σύστημα
- Η μη ύπαρξη υποδομών ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο λόγω του μεγέθους της αγοράς

Η ΑΦΗΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το κοινό που συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών, όλους όσους φιλοξενούν κάδους της ΑΦΗΣ στα υποστατικά τους, καθώς και όλους όσοι συνεργάζονται με τον οργανισμό για την επίτευξη των στόχων του. Παράλληλα, ο οργανισμός θα ήθελε να διαβεβαιώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πως θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την προσπάθειά του για επιτυχία σε κάθε τι που αναλαμβάνει. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting