ΔΙΔΑΚΤΩΡ: Πρωτιά στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ενημερώνει ότι με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ερευνητικού προγράμματος ΔΙΔΑΚΤΩΡ, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), η ερευνητική πρόταση με ακρωνύμιο NITOXILICO και τίτλο «Nickel Leaching from Cardiovascular Stents: Development of an In Silico Toxicokinetic Model», που υποβλήθηκε από τον δρα Κωνσταντίνο Καπνίση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση σε σύνολο 193 προτάσεων, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία (14.85 / 15).

Το πρόγραμμα ΔΙΔΑΚΤΩΡ στοχεύει στην ένταξη νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικών έργων, επιδιώκοντας τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς επιστημονικής αιχμής και την ανάπτυξη βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για την εργοδότηση νέων επιστημόνων. Η ερευνητική πρόταση NITOXILICO, που υποβλήθηκε από τον δρα Κωνσταντίνο Καπνίση, στόχο έχει να αναπτύξει ένα τοξικοκινητικό μοντέλο για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης μεταλλικών ιόντων (νικελίου), που εκλύονται από τα καρδιαγγειακά εμφυτεύματα (stents) μέσα στο ανθρώπινο σώμα.           
 
Το προτεινόμενο υπολογιστικό μοντέλο θα βελτιώσει σημαντικά τις μεθόδους προκλινικού ελέγχου ιατρικών εμφυτευμάτων, μειώνοντας στο ελάχιστο την ανάγκη διεξαγωγής πειραματικών δοκιμών σε ζώα. Παράλληλα, θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες, που μπορεί να οδηγήσουν στη σύνθεση νέων προηγμένων υλικών και στο σχεδιασμό πιο αποδοτικών και βιοσυμβατών συσκευών. 

Τα παραγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας εντός της ερευνητικής κοινότητας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Το έργο θα συντονίζει ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ και καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, δρ Ανδρέας Αναγιωτός, με συνεργαζόμενους φορείς τις εταιρείες NovaMechanics Ltd και Cp. Foodlab Ltd. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι 24 μήνες, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 159,999.00 ευρώ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting