Πράσινο στο μπλε της ναυτιλίας

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρέτησε την απόφαση που λήφθηκε κατά τη συνάντηση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), που έγινε από τις 9 έως και τις 13 Απριλίου του 2018 στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παγκόσμιας ναυτιλίας. 

Παρόλο που η ναυτιλία είναι ο φιλικότερος περιβαλλοντικά τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων και εξυπηρετεί το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, συμφωνήθηκαν ως αρχικοί στόχοι η μείωση εκπομπών αέριων ρύπων κατά 50% μέχρι το 2050 συγκριτικά με το 2008, η αύξηση της αποδοτικότητας των πλοίων κατά 40% μέχρι το 2030 με στόχο το 70% μέχρι το 2050 συγκριτικά με το 2008, καθώς επίσης και η ολική απάλειψη των εκπομπών ρύπων από τη ναυτιλία το συντομότερο δυνατό σ’ αυτόν τον αιώνα.

Η απόφαση του ΔΝΟ σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και υποστηρίζει ότι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, θα πρέπει να  εγγυούνται την ασφάλεια και τις εμπορικές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και το αναπτυσσόμενο διεθνές εμπόριο.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο ΔΝΟ απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στη διεθνή ναυτιλία και ως εκ τούτου περιφερειακά μέτρα, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα ή δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία των πλοίων σε διαφορετικές περιοχές, πρέπει να αποφεύγονται. Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, που συμμετείχε στις διεργασίες της συνάντησης του ΔΝΟ ως μέλος της αντιπροσωπείας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων που έθεσε ο ΔΝΟ σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και όλους τους φορείς της κυπριακής ναυτιλίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting