Δύναμη στις ΜμΕ

Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη διαχείριση  του προγράμματος Advice for Small Businesses Facility στην Κύπρο, με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), υπέγραψε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο πλαίσιο προώθησης νέων μέτρων και πρωτοβουλιών για ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας των επωφελούμενων επιχειρήσεων κυρίως μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε αυτές. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω δράσεις:
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση συμβούλων επιχειρήσεων από την Κύπρο, αλλά και διεθνών εμπειρογνωμόνων. 
- Λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης (mentoring).
- Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις, όπως η διαμόρφωση και η εφαρμογή στρατηγικής, η διαχείριση της ποιότητας, οι εξαγωγές, η ενεργειακή απόδοση, οι τεχνολογίες πληροφορικής, κ.ά.
- Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και διασύνδεσης των επιχειρήσεων. 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κυπριακές ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Μέσω του προγράμματος αναμένεται ότι:
- 120 επιχειρήσεις θα λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 24 θα αφορούν γυναίκες επιχειρηματίες.
- Οκτώ επιχειρήσεις θα λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από διεθνή εμπειρογνώμονα.
- 30 νέες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στα Business Clinique’s. 
- 200 επιχειρηματίες και ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες δικτύωσης και ανάπτυξης. 
- 100 σύμβουλοι επιχειρήσεων και επιχειρηματίες θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €2,15 εκατ., ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου του 2020.

Η συγχρηματοδότηση
Σε επίπεδο δικαιούχου, το Πρόγραμμα καλύπτει γύρω στο 65% του κόστους των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενώ το υπόλοιπο 35% καταβάλλεται από την ίδια την επωφελούμενη επιχείρηση. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting