Στενότερη συνεργασία ΕΒΕΛ-ΣΕΛΚ

Θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού και στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) συζητήθηκαν στο πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψης στο ΕΒΕΛ του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΛΚ, Κυριάκου Ιορδάνου. Ο κ. Ιορδάνου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ, Κώστα Γαλαταριώτη και τον Αντιπρόεδρο Οικονομίας, Λιάκο Θεοδώρου, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως σε ό,τι αφορά την πορεία της κυπριακής οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη Λεμεσό, η οποία πρωτοπορεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Οι κύριοι Γαλαταριώτης, Θεοδώρου και Ιορδάνου προχώρησαν επίσης σε αλληλοενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τα πεδία δράσης των δύο οργανισμών. Συμφώνησαν ακόμα ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασιών σε διάφορους τομείς, που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές, όπως, για παράδειγμα, η από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων πληροφόρησης για τον επιχειρηματικό κόσμο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting