Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

JCI: Εσύ θ’ αλλάξεις την κοινωνία

To JCI, που στόχο έχει την ανάπτυξη ενεργών πολιτών, με το πρόγραμμα Active Citizen Framework δίδει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να προσφέρει στην κοινωνία, έτσι ώστε να επιτευχθούν θετικές αλλαγές. 

Διαδικασία
Το πρώτο βήμα γίνεται με αξιολόγηση των τοπικών αναγκών, ενώ η συμμετοχή εταίρων είναι ένα σημαντικό δεύτερο βήμα για την ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας. Στη συνέχεια ακολουθεί σχεδιασμός των προτεινόμενων έργων και τέλος η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Εξέλιξη 
Η κοινωνία, σύμφωνα με τους ειδικούς του προγράμματος, εξελίσσεται γύρω από τρείς βασικούς πυλώνες. Την υγεία και την ευεξία, την εκπαίδευση και την οικονομική ενδυνάμωση. Το JCI Active Citizen Framework δίνει την ευκαιρία και τη δύναμη στους νέους πολίτες της κοινωνίας να δημιουργήσουν θετική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια για ένα καλύτερο πλανήτη. 

Πληροφορίες
· Τηλέφωνο: 99484065
· Facebook: @JCILemesosCY

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting