Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

CIDE-NET: Εισάγοντας την καινοτομία στις επιχειρήσεις

Καθώς η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, το CIDE-NET (Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network) είναι το ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην υιοθέτηση καλών πρακτικών καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής, οργάνωσης και εμπορίου. 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου εδαφικής διακρατικής συνεργασίας  Interreg Balkan-Mediterranean (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει οργανισμούς από Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο και ΠΓΔΜ. Συγκεκριμένα οι εταίροι είναι:

1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού 
2. Hellenic Management Association
3. Union of Hellenic Chambers of Commerce  
4. Business Confederation of “Macedonia”
5. Union of Albanian Business 
6. Union of Private Bulgarian Entrepreneurs (VAZRAZDANE)

Στις 2-3 Νοεμβρίου έγινε η επίσημη έναρξη του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις διαφορετικών θεματολογιών με κοινό χαρακτηριστικό την διασύνδεση τους με το CIDE – NET, κυρίως ως προς τους στόχους, τη στρατηγική  τις νέες και τις πιθανές μελλοντικές τάσεις για επένδυση σε έξυπνες, πιο λειτουργικές  και καινοτόμες πρακτικές εντός των εταιριών. Κύριοι ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Απόστολος Αιγυπτιάδης, ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης ο οποίος διατελεί καθήκοντα Προϊστάμενου του Τμήματος Υποστήριξης της Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Αθανάσιος Κουτσιμάνης, Επιχειρηματικός Σύμβουλος με εξειδίκευση την προώθηση και την διαφήμιση.

Το ΕΒΕΛ εκπροσώπησε ο Ανώτερος Λειτουργός,  Νικόλας Ιορδάνους, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ των εταίρων και παρουσίασε το έργο του οργανισμού και τον σημαντικό ρόλο του Επιμελητηρίου ως φορέα που εκπροσωπεί τον επιχειρηματικό κόσμο της Λεμεσού. Τη δεύτερη μέρα, στα πλαίσια του προγράμματος, έγινε ένα study-visit στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΟET (Organic Electronic Technologies), η οποία καινοτομεί στον τομέα των οργανικών ηλεκτρονικών, με τεχνολογία αιχμής την πατέντα οργανικών φωτοβολταϊκών.  

Το έργο προνοεί την πραγματοποίηση διαφόρων και ποικίλων δράσεων, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει τις επιχειρήσεις πιο κοντά σε καινοτόμες πρακτικές. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δράσεις που διαλαμβάνει το CIDE – NET είναι η διεξαγωγή ερευνών σε κάθε χώρα των εταίρων με σκοπό να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και ακολούθως να δοθούν οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές στις επιχειρήσεις για την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποδοτικότητας στις λειτουργίες τους. Επίσης, εξίσου σημαντικές είναι οι ενημερωτικές ημερίδες για το πρόγραμμα με ανοικτή πρόσκληση προς το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα και η ευκαιρία της άμεσης επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων με ειδικούς στα σχετικά ζητήματα.  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting