Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

«Συνδέσου ψηφιακά! Εύκολα και απλά» με το δημόσιο

Μόνο τρεις στους δέκα κάνουν χρήση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Κύπρο, ενώ η χώρα μας είναι 22η ανάμεσα στις 28 της ΕΕ, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών μέσων.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία και το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχώρησε στην εκστρατεία ενημέρωσης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου.

Στόχος της εκστρατείας «Συνδέσου ψηφιακά! Εύκολα και απλά» είναι, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, η ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας και η μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, όπως επίσης και η προβολή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η εκστρατεία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ψηφιακά μέσα.

Ομάδες-στόχοι ενημέρωσης για την εν λόγω εκστρατεία είναι άτομα 25 - 64 ετών. Ειδικότερα, αφορά χρήστες του διαδικτύου με δραστηριότητα που περιορίζεται στην ανάγνωση ειδήσεων και παρακολούθηση ταινιών, καθώς και χρήστες του διαδικτύου με δραστηριότητα που περιορίζεται στη χρήση των κοινωνικών δικτύων.
Παράλληλα, από την εκστρατεία μπορούν να ενημερωθούν άτομα που δεν χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 ατόμων).

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στη συστηματική ενημέρωση αποδεκτών που μπορούν να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές ενημέρωσης» προς όφελος του έργου και της προώθησης των ψηφιακών τεχνολογιών όπως ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες Υπηρεσίες, ΜΚΟ, τοπικές αρχές και αναπτυξιακοί φορείς, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και εργαζομένων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ηλεκτρονικά
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δημόσια Υπηρεσία, στην προσπάθεια της να προωθήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζει τις ιστοσελίδες της, δημιουργώντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναπτύσσοντας την κυβερνητική διαδικτυακή δίοδο ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» (https://eservices.cyprus.gov.cy). Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, με ένα μόνο κωδικό οι πολίτες μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές τους με το δημόσιο.


Μεταξύ άλλων, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες που αφορούν το δημόσιο, όπως για παράδειγμα έκδοση ταυτότητας, συντάξεις και σύσταση εταιρείας, αλλά και να υποβάλλει αιτήματα που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών και την καταβολή επιδομάτων. 

Ταυτόχρονα, ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας διαδικασίας με το δημόσιο, όπως η εξέταση αιτήματος στο Κτηματολόγιο ή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, καθώς επίσης να ανανεώνει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του.

Εξάλλου, ο πολίτης δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά για το Φορολογικό Έτος 2017 και έπειτα φορολογικές δηλώσεις και να διενεργεί ηλεκτρονικά τις πληρωμές για τον Φόρο Εισοδήματος και τον ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας TAXISnet του Τμήματος Φορολογίας, αλλά και να πληρώνει ηλεκτρονικά τις εισφορές του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting