Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Από Σεπτέμβριο η μονάδα οικιακών απορριμμάτων

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Οικιακών Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) της Επαρχίας Λεμεσού στην κοινότητα Πεντακώμου, ενώ μέσα στον Ιούλιο θα προηγηθεί η δοκιμαστική λειτουργία.
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε €42.686.200,00 συν Φ.Π.Α για την μελέτη-κατασκευή και σε €30.431.600,00 για τη δεκαετή λειτουργία της μονάδας. Η κατασκευή του συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από εθνικούς πόρους.

Το έργο κινείται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί, με τη μονάδα να τίθεται σε κανονική λειτουργία από τον Σεπτέμβριο και να δέχεται μέχρι 140.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως. Ταυτόχρονα, η χωρητικότητά της θα έχει τη δυνατότητα να αυξάνεται κατά 20% τους καλοκαιρινούς μήνες.
Για την περίοδο λειτουργίας οι πληρωμές θα γίνονται από το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων της Επαρχίας Λεμεσού, το οποίο θα αναλάβει την διαχείριση και παρακολούθηση της μονάδας μετά την κατασκευή της. 

Πρόκειται για έργο το οποίο είναι σύμφωνο με την Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύπρο, περιλαμβάνοντας μια σειρά από επενδύσεις και δράσεις προτεραιότητας, οι οποίες συμβάλλουν στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των στερεών αποβλήτων. 

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων της Επαρχίας Λεμεσού, η εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή εξυπηρέτησης του έργου, η προστασία του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

Την ίδια ώρα καθίσταται δυνατή η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία από τη μη ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων,  όπως αυτή γίνεται σήμερα.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

iso logo

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting