Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

KOT: Επιχορηγήσεις και κίνητρα για τουρισμό συνεδρίων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο κινήτρων για την οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης τουρισμού συνεδρίων.
Στόχος του σχεδίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το συνεδριακό προϊόν της Κύπρου, η εξοικείωσή τους μ’ αυτό και η ενδυνάμωση της εικόνας της χώρας μας, στις ξένες αγορές, ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού διοργανώσεων.
Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα €200.000.
Για σκοπούς επιχορήγησης, ο αιτητής δύναται να υποβάλει στον ΚΟΤ αίτημα για οικονομική στήριξη του ταξιδιού εξοικείωσης που θα οργανώσει σε μία μόνο από τις πιο κάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1:
Οικονομική στήριξη, η οποία θα καλύπτει το 50% και μέχρι €500 το άτομο έναντι των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την Παράγραφο Ζ, με μέγιστο ποσό τις €6.000 ανά ταξίδι εξοικείωσης.
ή
Κατηγορία 2:
Οικονομική στήριξη, η οποία θα καλύπτει το 80% και μέχρι €500 το άτομο έναντι πραγματικής δαπάνης μόνο για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, με μέγιστο ποσό τις €6.000 ανά ταξίδι εξοικείωσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες: 
Κατηγορία 1: Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση + φόροι αεροδρομίου) / Γεύματα / Μεταφορικά / Δώρα / Ξεναγοί / Ομαδικές δραστηριότητες (team building activities).

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες:
Προσωπικά έξοδα / Τέλη εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία / Οποιεσδήποτε δαπάνες του αιτητή που αφορούν στη συνοδεία της ομάδας των προσκεκλημένων είτε από το προσωπικό του γραφείου του είτε από τον ίδιο / Τέλη χώρου στάθμευσης / Βενζίνη / Τέλη τηλεφωνημάτων / Φιλοδωρήματα

Δικαιούχοι:
•Τοπικά αδειούχα από τον ΚΟΤ Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδιών, τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του Cyprus Convention Bureau.
•Αδειούχα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών από το εξωτερικό. 

Προθεσμία: 31/12/2017

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδίου εξοικείωσης.
Ο ανώτατος αριθμός των προσκεκλημένων ατόμων από το εξωτερικό, για τα οποία θα παρέχει οικονομική στήριξη ο ΚΟΤ μέσα από το σχέδιο κινήτρων, είναι μέχρι 12 άτομα για κάθε ταξίδι εξοικείωσης. Σημειώνεται ότι μπορούν να προσκληθούν περισσότερα άτομα, αλλά τα επιπλέον των 12 δεν θα τύχουν οικονομικής στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

iso logo

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting