Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Η Ηλεκτροκύκλωση στο WEEE Forum

Η Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου, το συλλογικό σύστημα διαχείρισης απoβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπέγραψε τον περασμένο μήνα συμφωνία ένταξης στο WEEE Forum, τον οργανισμό - ομπρέλα για τα συστήματα της μορφής αυτής. Για την υπογραφή της συμφωνίας ταξίδεψαν στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του WEEE Forum, Pascal Leroy και η Τεχνική Διευθύντριά του, Lucia Hererras Martines.

O οργανισμός WEEE Forum έχει ως μέλη του 32 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλογικά συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων από όλο τον κόσμο. Αποστολή του είναι η υποστήριξη των μελών του τόσο για την επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που προβλέπει η νομοθεσία, όσο και για τη δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης και αναφορών για τις ποσότητες που συλλέγονται. 

Η Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου θεωρεί πως η τεχνογνωσία και η εμπειρία που θα αποκτήσει μέσω του WEEE Forum και των μελών του θα συμβάλει σημαντικά τόσο στη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών της όσο και στην αύξηση των ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης κι επομένως των εθνικών στόχων της Κύπρου. Εκφράζει ακόμα τη σιγουριά ότι η συγκεκριμένη συνεργασία θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα ωφελήσει τα μέγιστα και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες για το WEEE Forum υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.weee-forum.org.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

iso logo

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting