Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Πιο παραγωγικοί οι ασφαλείς εργαζόμενοι

Σεμινάριο ενημέρωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, διοργάνωσαν στη Λεμεσό με μεγάλη επιτυχία, στις 24 Μαΐου 2017, το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το ΕΒΕ Λεμεσού.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, σε σχέση με τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης. 

Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα, μέσα από διάφορα παραδείγματα, να αντιληφθούν ότι οι ελλιπείς συνθήκες εργασίας συνεπάγονται οικονομικό κόστος για μία επιχείρηση. 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι η επαρκής ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας μειώνει τις απουσίες και τα ατυχήματα, βελτιώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, μειώνει την ανάγκη αποζημιώσεων, ενώ αυξάνει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων για τη σύναψη συμβάσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 35 ατόμων (διευθυντικά στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) από τον ιδιωτικό τομέα. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting